Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/216
Назва: ФРАЗЕОЛОГІЗМИ ЗІ СЛОВАМИ-КОМПОНЕНТАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ РЕАЛІЙ ПОМИРАННЯ Й ПОХОВАННЯ ЛЮДИНИ
Автори: Омельяненко, О. В.
Ключові слова: фразеологізм
фразеологічна одиниця
танатологічна семантика
внутрішня форма
реалія
помирання людини
фразеологизм
фразеологическая единица
танатологическая семантика
внутренняя форма
реалия
умирание человека
phraseologism
phraseological unit
thanatological semantics
internal form
reality
dying of man
Дата публікації: 2016
Видавництво: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Омельяненко О. В. Фразеологізми зі словами-компонентами на позначення реалій помирання й поховання людини / О. В. Омельяненко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди.- Харків : ХНПУ, 2016.- Вип. 41.- С.128-134.
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена детальному опису українських танатологічних фразеологізмів із назвами реалій, що супроводжують людину при помиранні та похованні, з’ясуванню специфіки їхньої мотивації, установленню фразеотворчої активності компонентів на позначення понять і реалій сакральної сфери життя людини. Під час дослідження виявлено національно-культурні особливості сприйняття стану людини на межі життя і смерті крізь призму фразеологізмів з назвами реалій, що супроводжують людину в цей момент. Статья посвящена детальному описанию украинских танатологических фразеологизмов с названиями реалий, которые сопровождают человека при умирании и похоронах, определению специфики их мотивации, установлению фразеобразовательной активности компонентов, которые называют понятия и реалии сакральной сферы жизни человека. Во время исследования были выявлены национально-культурные особенности восприятия состояния человека на грани жизни и смерти сквозь призму фразеологизмов с названиями реалий, которые сопровождают человека в этот момент. The article is devoted to the detailed analysis of the Ukrainian thanatological phraseological units with words-components to denote concepts which go along the man while dying and being buried, determining the specificity of their motivation, establishing the phraseocreating activity of the components which denote concepts and realities of the sacral sphere of man’s life. During the research work there have been defined the peculiarities of national and cultural features of death perception through the prism of Ukrainian phraseological units with the names of the concepts which follow the man at the moment of the transferring to another world. On the whole the analysed group of phraseological units reflects different shadows of thanatological semantics. While the research it was found out that the main words-components are могила, лава, домовина, прах, яма, віконниці, ставні, гріб, дошка, труна, ладан, хрест, кладовище, ворота, свічка (ладанка). They are the direct signals of the funeral realities. The most active components are могила, яма, домовина, труна, гріб, лава, which are the direct indicators of seme “death” and take part in the formation of the integral phraseological meaning.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/216
Розташовується у зібраннях:Кафедра англійської фонетики і граматики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Омельяненко л_нгв_стичн_ досл_дження 41.pdf127.65 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.