ІДЕЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ НІМЕЧЧИНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Izdevnieciba «Baltija Publishing», Romania
Анотація
Сучасна школа України та Німеччини має багато спільних проблем та невирішених питань в галузі неперервної освіти вчителів. Цінним для України є досвід Німеччини щодо підвищення кваліфікації вчителів і шкільних менеджерів, впровадження та популяризації інноваційних форм і методів навчання, практики використання ЗМІ в освіті, інтегрованих та міжшкільних програм освіти вчителів, ефективного об’єднання всіх етапів педагогічної освіти. Современная школа Украины и Германии имеет много общих проблем и нерешенных вопросов в области непрерывного образования учителей. Ценным для Украины является опыт Германии по повышению квалификации учителей и школьных менеджеров, внедрение и популяризация инновационных форм и методов обучения, практики использования СМИ в образовании, интегрированных и межшкольных программ образования учителей, эффективного объединения всех этапов педагогического образования. The modern school of Ukraine and Germany has many common problems and unresolved issues in the field of continuing education of teachers. The experience of Germany in improving the skills of teachers and school managers, introducing and popularizing innovative forms and methods of education, the practice of using mass media in education, integrated and inter-school teacher education programs, effective integration of all stages of pedagogical education is valuable to Ukraine.
Опис
Ключові слова
освіта дорослих, неперервна освіта, освіта вчителів, образование взрослых, непрерывное образование, образование учителей, adult education, continuous education, the education of teachers
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Ідеї впровадження досвіду Німеччини в організації неперервної освіти вчителів України / А. В. Боярська-Хоменко // Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage : Internat. scient. and pract. conf, Bia Mare, 21-22 Dec. 2018. – Bia Mare : Baltija Publishing, 2018 – P. 21–24.