Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2163
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorПуди, А. Ю.-
dc.contributor.authorПрокопенко, А. І.-
dc.contributor.authorКоржова, О. В.-
dc.date.accessioned2019-02-21T13:33:04Z-
dc.date.available2019-02-21T13:33:04Z-
dc.date.issued2015-04-02-
dc.identifier.citationПуди А. Ю. Елементи комплексного аналізу та операційного числення : навч.-метод. посіб. для студ. і викл. вищих навч. закл. / А. Ю. Пуди, А. І. Прокопенко, О. В. Коржова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; відп. за вип. В. Г. Моторіна. – Харків : Мітра, 2015. – 415 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2163-
dc.description.abstractЗміст даного підручника поділений на глави, кожна з яких містить основні методи теорії функцій комплексної змінної, включає необхідну теоретичну інформацію, варіанти завдань для індивідуальної роботи (30 варіантів) і розв’язки типових варіантів. Підручник може бути використаний студентами і викладачами університетів фізико-математичних, фізичних, фізико-технічних факультетів для проведення практичних і самостійних робіт і контролю виконання індивідуальних завдань. Содержание данного учебника разделено на главы, каждая из которых содержит основные методы теории функций комплексного переменного, включая необходимую теоретическую информацию, варианты заданий для индивидуальной работы (30 вариантов) и решения типовых вариантов. Учебник может быть использован студентами и преподавателями университетов физико-математических, физических, физико-технических факультетов для проведения практических и самостоятельных работ и контроля выполнения индивидуальных заданий. The concept of this book is divided into chapters; each of them includes main methods of the theory of functions of complex variable. It is includes necessary theoretical information, the variants for individual work (each has 30 variants) and solutions of the typical variants. This guidebook can be used by students and teachers of universities of the physics-mathematics, the physics and the physics-technical faculties during practical lessons, quiz and checking of the solutions of the individual tasksuk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Мітра»uk_UA.UTF-8
dc.subjectтеорія функцій комплексної змінноїuk_UA.UTF-8
dc.subjectопераційне численняuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактична роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамостійна роботаuk_UA.UTF-8
dc.subjectіндивідуальні завданняuk_UA.UTF-8
dc.subjectтеория функций комплексной переменнойuk_UA.UTF-8
dc.subjectоперационное исчислениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрактическая работаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсамостоятельная работаuk_UA.UTF-8
dc.subjectиндивидуальные заданияuk_UA.UTF-8
dc.subjecttheory of functions of a complex variableuk_UA.UTF-8
dc.subjectoperational calculusuk_UA.UTF-8
dc.subjectpractical workuk_UA.UTF-8
dc.subjectindependent workuk_UA.UTF-8
dc.subjectindividual tasksuk_UA.UTF-8
dc.titleЕлементи функціонального аналізу та операційного численняuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeЭлементы функционального анализа и операционного исчисленияuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeElements of functional analysis and operational calculusuk_UA.UTF-8
dc.typeTextbookuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.