Відкритість змісту мистецької освіти як ознака творчості

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті проаналізовано особливості та основні методичні принципи відкритості змісту мистецької освіти. Розкрито як творча діяльність на уроках допомагає відкрити зміст мистецької освіти учням. В статье проанализированы особенности и основные методические принципы открытости содержания художественного образования. Раскрыто как творческая деятельность на уроках помогает открыть содержание художественного образования ученикам. The article analyzes the features and basic methodological principles of openness of the content of art education. Disclosed as a creative activity in the classroom helps to open the content of art education to students
Опис
Ключові слова
мистецька освіта, художньо-творча діяльність, учні, художественное образование, художественно-творческая деятельность, ученики, аrt education, artistic and creative activities, students
Цитування
Беземчук Л. В. Відкритість змісту мистецької освіти як ознака творчості / Л. В. Беземчук, О. Л. Стокіпна // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 81–91.