Особливості хорового концерту у творчості композитора Д. С. Бортнянського

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті виявлені закономірності жанру духовного концерту. Розкрито особливості хорового концерту у творчості композитора Д. С. Бортнянського. В статье выявлены закономерности жанра духовного концерта. Раскрыты особенности хорового концерта в творчестве композитора Д. С. Бортнянского. The article reveals patterns of the spiritual concert genre. The features of the choral concert are revealed in the works of composer D. S. Bortnyansky
Опис
Ключові слова
духовна музика, хоровий концерт, Бортнянський Д. С., студентські роботи, духовная музыка, хоровой концерт, Бортнянский Д. С., студенческие работы, religious, choral concert, Bortnyansky D. S., student work
Цитування
Куцина В. В. Особливості хорового концерту у творчості композитора Д. С. Бортнянського / В. В. Куцина, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 68–69.