Творча постать бандуриста-віртуоза Я. Джуся

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено творчість відомого українського бандуриста, композитора, аранжувальника, діджея Ярослава Джуся. Аналіз творчих здобутків музиканта дозволяє визнати, що він абсолютно усвідомлено створює нову якісну культурно-освітню реальність. В статье исследовано творчество известного украинского бандуриста, композитора, аранжировщика, диджея Ярослава Джуся. Анализ творческих достижений музыканта позволяет признать, что он абсолютно осознанно создает новую качественную культурно-образовательную реальность. The article explores the work of the famous Ukrainian bandurist, composer, arranger, DJ Yaroslav Jus. An analysis of the musician’s creative achievements makes it possible to admit that he absolutely consciously creates a new high-quality cultural and educational reality.
Опис
Ключові слова
бандуристи, музичне виконавство, Джусь Я., студентські роботи, бандуристы, музыкальное исполнительство, Джусь Я., студенческие работы, bandurists, musical performance, Jus Yaroslav, student work
Цитування
Коновалова Д. С. Творча постать бандуриста-віртуоза Я. Джуся / Д. С. Коновалова, Т. А. Смирнова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 66–68.