Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2120
Title: Особливості творчої діяльності Віктора Іконника
Other Titles: Особенности творческой деятельности Виктора Иконника
Features of the creative activity of Viktor Ikonnik
Authors: Мєлєнь, І. Б.
Смирнова, Т. А.
Keywords: творчість
творчі досягнення
хорові диригенти
Іконник В. М.
студентські роботи
творчество
творческие достижения
хоровые дирижеры
Иконник В. М.
студенческие работы
creativity
creative achievements
choral conductors
Ikonnik V. M.
student work
Issue Date: 22-Mar-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Мєлєнь І. Б. Особливості творчої діяльності Віктора Іконника / І. Б. Мелень, Т. А. Смирнова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 64–66.
Abstract: Стаття присвячена видатному українському хоровому диригенту і композитору Віктору Михайловичу Іконнику. На підставі біографічного методу здійснено аналіз творчих досягнень музиканта. Статья посвящена выдающемуся украинскому хоровому дирижеру и композитору Виктору Михайловичу Иконнику. На основании биографического метода осуществлен анализ творческих достижений музыканта. The article is devoted to the outstanding Ukrainian choir conductor and composer Viktor Mikhailovich Ikonnik. Based on the biographical method, an analysis of the creative achievements of the musician is carried out.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2120
ISSN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.