Нейгауз – музикант і педагог

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті аналізується педагогічна спадщина видатного піаніста ХХ століття Г. Г. Нейгауза. Дана оцінка його ролі у формуванні фортепіанної школи XX століття. В статье анализируется педагогическое наследие выдающегося пианиста ХХ века Г. Г. Нейгауза. Дана оценка его роли в формировании фортепианной школы XX века. The article analyzes the pedagogical heritage of the outstanding pianist of the twentieth century G. G. Neuhaus. The assessment of its role in the formation of the piano school of the XX century is given.
Опис
Ключові слова
музичне виконавство, піаністи, Нейгауз Г. Г., педагогічна спадщина, фортепіанна школа ХХ століття, студентські роботи, музыкальное исполнительство, пианисты, Нейгауз Г. Г., педагогическое наследие, фортепианная школа ХХ века, студенческие работы, music performance, pianists, Neuhaus G. G., pedagogical heritage, piano school of the twentieth century, student work
Цитування
Руденко В. В. Г. Г. Нейгауз – музикант і педагог / В. В. Руденко, В. В. Королевський // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 81–82.