Пісенна творчість Платона Іларіоновича Майбороди

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджується етапне явище у розвитку національної музичної культури — пісенна творчість Платона Майбороди. Акцентовано увагу, що творчість композитора стверджує загально гуманістичні духовні цінності і залишається актуальною для сьогодення. В статье исследуется этапное явление в развитии национальной музыкальной культуры - песенное творчество Платона Майбороды. Акцентировано внимание, что творчество композитора утверждает гуманистические духовные ценности. и является актуальным для современности. The article explores a landmark phenomenon in the development of national musical culture - the work of songs of Plato Mayboroda. It is emphasized that the work of the composer asserts humanistic spiritual values. and is relevant to modern times.
Опис
Ключові слова
українська пісня, пісенна лірика, творчість, Майборода П. І., студентські роботи, украинская песня, песенная лирика, творчество, Майборода П. И., студенческие работы, украинская песня, песенная лирика, творчество, Майборода П. И., студенческие работы, ukrainian song, song lyrics, creativity, Mayboroda P. I., student work
Цитування
Сивокінь Р. А. Пісенна творчість Платона Іларіоновича Майбороди / Р. А. Сивокінь, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 71–73.