Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2115
Title: Пісенна творчість Платона Іларіоновича Майбороди
Other Titles: Песенное творчество Платона Илларионовича Майбороды
Song Art by Platon Illarionovich Mayboroda
Authors: Сивокінь, Р. А.
Тушева, В. В.
Keywords: українська пісня
пісенна лірика
творчість
Майборода П. І.
студентські роботи
украинская песня
песенная лирика
творчество
Майборода П. И.
студенческие работы
украинская песня
песенная лирика
творчество
Майборода П. И.
студенческие работы
ukrainian song
song lyrics
creativity
Mayboroda P. I.
student work
Issue Date: 22-Mar-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Сивокінь Р. А. Пісенна творчість Платона Іларіоновича Майбороди / Р. А. Сивокінь, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 71–73.
Abstract: В статті досліджується етапне явище у розвитку національної музичної культури — пісенна творчість Платона Майбороди. Акцентовано увагу, що творчість композитора стверджує загально гуманістичні духовні цінності і залишається актуальною для сьогодення. В статье исследуется этапное явление в развитии национальной музыкальной культуры - песенное творчество Платона Майбороды. Акцентировано внимание, что творчество композитора утверждает гуманистические духовные ценности. и является актуальным для современности. The article explores a landmark phenomenon in the development of national musical culture - the work of songs of Plato Mayboroda. It is emphasized that the work of the composer asserts humanistic spiritual values. and is relevant to modern times.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2115
ISSN: 978-617-7298-28-0
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителяItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.