Інноваційне навчання у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття досліджує особливості інноваційного навчання у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва . Розкрито інноваційні форми і методи навчання. Статья исследует особенности инновационного обучения в подготовке будущего учителя музыкального искусства. Раскрыто инновационные формы и методы обучения. The article explores the features of innovative education in the preparation of the future teacher of musical art. Disclosed innovative forms and methods of learning.
Опис
Ключові слова
інноваційне навчання, вчитель музичного мистецтва, студентські роботи, инновационное обучение, учитель музыкального искусства, студенческие работы, innovative education, teacher of musical art, student work
Цитування
Ботнарчук А. П. Інноваційне навчання у підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва / А. П. Ботнарчук, В. В. Тушева // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 96–98.