Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В матеріалах IХ Міжнародної науково-практичної конференції розглянуті актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін. Він містить результати досліджень учених, викладачів, наукові пошуки докторантів, студентів, учителів загальноосвітніх шкіл міста Харкова. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів. В материалах IХ Международной научно-практической конференции рассмотрены актуальные проблемы методики обучения истории, правоведения и обществоведческих дисциплин. Он содержит результаты исследований ученых, преподавателей, научные исследования докторантов, студентов, учителей общеобразовательных школ города Харькова. Сборник рассчитан на научных и практических работников в области образования, преподавателей высшей и средней школы, докторантов, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений. The materials of the IX International Scientific and Practical Conference examined the actual problems of teaching methods of history, jurisprudence and social science disciplines. It contains the results of research scientists, teachers, research doctoral students, students, teachers of secondary schools in the city of Kharkov. The collection is designed for researchers and practitioners in the field of education, teachers of higher and secondary schools, doctoral students, graduate students, masters and students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
історія, правознавство, суспільствознавство, методика навчання, история, правоведение, обществоведение, методика обучения, history, jurisprudence, social science, teaching methods
Цитування
Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків, 2017. – Вип. 9. – 114 с.