Роль кафедри в організації моніторингу якості вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-02-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Навчально-науковий інститут педагогіки та психології, вид. СПДФО Прокопенко Г. Є.
Анотація
Розглянуто участь викладачів кафедри в організації моніторингу якості вищої освіти. До складників моніторингу якості вищої освіти віднесено контроль та оцінювання викладачами кафедри навчальних досягнень студентів. На підставі результатів моніторингу уточнено показники активної навчальної діяльності студентів, на які слід орієнтуватися в перспективному управлінні вищим навчальним закладом. Рассмотрено участие преподавателей кафедры по организации мониторинга качества высшего образования. К составляющим мониторинга качества высшего образования отнесены контроль и оценивание преподавателями кафедры учебных достижений студентов. На основе результатов мониторинга уточнены показатели активной учебной деятельности студентов, на которые следует ориентироваться в перспективном управлении высшим учебным заведением. The department teachers’ participation in organization the quality of high education monitoring is examined. Control and estimation are considered to be the quality of high education monitoring components. The indicators of students’active educational activity that must be oriented at while the high educational establishment management are defined.
Опис
Ключові слова
перспективне управління, моніторинг якості вищої освіти, викладач, студент, кафедра, вищий навчальний заклад, перспективное управление, мониторинг качества высшего образования, преподаватель, студент, кафедра, высшее учебное заведение, perspective management, the quality of high education monitoring, a teacher, a student, a department, a high educational establishment
Цитування
Прокопенко А. І. Роль кафедри в організації моніторингу якості вищої освіти / А. І. Прокопенко // Науково-методичні основи планування й організації роботи кафедр : матеріали наук.-практ. семінару деканів і зав. кафедр ; за ред. А. І. Прокопенка / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т пед. та психології. – Xарків : ХНПУ, 2011. – С. 216–224.