Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2059
Title: Теоретико-методологічні засади проектування педагогічної системи перспективного управління вищого навчального закладу
Other Titles: Теоретико-методологические основы проектирования педагогической системы перспективного управления высшего учебного заведения
Theoretical and methodological foundations of the design of the pedagogical system of the perspective management of a higher educational institution
Authors: Прокопенко, А. І.
Keywords: суспільство
трансформація
управління
общество
трансформация
управление
society
transformation
control
Issue Date: 2006
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (ХНПУ)
Citation: Прокопенко А. І. Теоретико-методологічні засади проектування педагогічної системи перспективного управління вищого навчального закладу / А. І. Прокопенко // Методологія сучасних наукових досліджень : матеріали наук.-практ. конф. мол. учених, Харків, 2006 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2006. – С. 72–73.
Abstract: У статті визначені теоретико-методологічні засади проектування педагогічної системи перспективного управління вищого навчального закладу. Система управління у суспільстві, зокрема в освіті не може залишатися незмінною. Компоненти педагогічної системи розглядаються як засоби перспективного управління навчальною діяльністю студентів. В статье определены теоретико-методологические основы проектирования педагогической системы перспективного управления высшего учебного заведения. Система управления в обществе, в частности в образовании не может оставаться неизменной. Компоненты педагогической системы рассматриваются как средства перспективного управления учебной деятельностью студентов. The article defines the theoretical and methodological foundations of the design of the pedagogical system of the perspective management of a higher educational institution. The control system in society, particularly in education, cannot remain unchanged. The components of the pedagogical system are considered as means of the perspective management of students' educational activities.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2059
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.