Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1993
Название: Цифрова грамотність майбутніх учителів в контексті stem-освіти
Другие названия: Цифровая грамотность будущих учителей в контексте stem-образования
Digital grammar of future teachers in the context of stem-education
Авторы: Прокопенко, А. І.
Доценко, С. О.
Ключевые слова: інформаційні технології
цифрова грамотність
електронний ресурс
електронне навчання
хмарні технології
мобільні технології
STEM-освіта
информационные технологии
цифровая грамотность
электронный ресурс
электронное обучение
облачные технологии
мобильные технологии
STEM-образование
IT
digital literacy
electronic resources
e-learning
cloud technologies
mobile technologies
STEM-education
Дата публикации: 10-апр-2018
Издательство: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Библиографическое описание: Прокопенко А. І. Цифрова грамотність майбутніх учителів в контексті stem-освіти / А. І. Прокопенко, С. О. Доценко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10 квіт. 2018 р. / Хар. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2018. – С. 298–300.
Краткий осмотр (реферат): У тезах на основі аналізу та результатів наукових досліджень уточнено та розкрито сутність цифрової грамотності як набору знань та вмінь, що необхідні для безпечного й ефективного використання цифрових технологій і ресурсів Інтернету, зокрема вміння шукати інформацію, критично її оцінювати та використовувати в професійній діяльності. Наведено альтернативні форми підвищення цифрової грамотності студентів педагогічних спеціальностей. В тезисах на основе анализа и результатов научных исследований уточнены и раскрыты сущность цифровой грамотности как набора знаний и умений, необходимых для безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов Интернета, в частности умение искать информацию, критически ее оценивать и использовать в профессиональной деятельности. Приведены альтернативные формы повышения цифровой грамотности студентов педагогических специальностей. The theses on the basis of analysis and research results clarify and reveal the essence of digital literacy as a set of knowledge and skills necessary for the safe and effective use of digital technologies and Internet resources, in particular the ability to search for information, critically evaluate it and use it in professional activities. Alternative forms of improving digital literacy of students of pedagogical specialties are given.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1993
Располагается в коллекциях:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.