Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1989
Title: Підготовка соціального педагога на засадах партнерства
Other Titles: Подготовка социального педагога на принципах партнёрства
Preparation of a social teacher on the principles of partnership
Authors: -
Keywords: соціальна педагогіка
підготовка соціальних педагогів
засади партнерства
соціально-педагогічна діяльність
інноваційна діяльність навчальних закладів
социальная педагогика
подготовка социальных педагогов
основы партнерства
социально-педагогическая деятельность
инновационная деятельность учебных заведений
social pedagogy
training social educators
partnership framework
social and educational activities
innovative activities of educational institutions
Issue Date: 24-Nov-2015
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вид-во «Мітра»
Citation: Підготовка соціального педагога на засадах партнерства : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 24 листоп. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Навч.-наук. ін-т педагогіки та психології, каф. соц. педагогіки ; за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ, 2015. – 144 с.
Abstract: У збірнику відображені проблеми підготовки соціального педагога на засадах партнерства. Він містить результати наукових соціально-педагогічних досліджень учених, викладачів, учителів, докторантів, аспірантів, студентів з питань розвитку педагогічної науки й освіти. Збірник розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, учителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів. В сборнике отражены проблемы подготовки социального педагога на основе партнерства. Он содержит результаты научных социально-педагогических исследований ученых, преподавателей, учителей, докторантов, аспирантов, студентов по вопросам развития педагогической науки и образования. Сборник рассчитан на студентов, аспирантов, преподавателей, учителей и учеников общеобразовательных учебных заведений. The collection reflects the problems of preparing a social educator on the basis of partnership. It contains the results of scientific social-pedagogical research of scientists, teachers, teachers, doctoral students, graduate students, students on the development of pedagogical science and education. The collection is designed for students, graduate students, teachers, teachers and students of general educational institutions.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1989
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій викладачівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.