Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-12-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, типографія ФОП Андреєв К. В.
Анотація
Збірник містить матеріали доповідей з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах. Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів. Сборник содержит материалы докладов по вопросам философии, мировоззренческой культуры, жизнетворчества и актуальных проблем образования и воспитания в современных социокультурных контекстах. Сборник рассчитан на научных и практических работников в области образования, преподавателей высшей и средней школы, докторантов, аспирантов, магистров и студентов высших учебных заведений. The collection contains materials of reports on the issues of philosophy, world culture, life-creation and current problems of education and upbringing in modern socio-cultural contexts. The collection is designed for researchers and practitioners in the field of education, teachers of higher and secondary schools, doctoral students, graduate students, masters and students of higher educational institutions.
Опис
Ключові слова
українська культура, демократія, альтруїзм, освіта, украинская культура, демократия, альтруизм, образование, Ukrainian culture, democracy, altruism, education
Цитування
Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. "Демократія. Альтруїзм. Освіта.", Харків, 1-3 груд. 2016 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: М. Д. Култаєва (голов. ред) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2016. – 180 с.