Українська інтелігенція Слобідського краю та її внесок у розвиток національної освіти

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття досліджує внесок інтелігенції слобідського краю у розвиток національної освіти. Висвітлено теоретичні ідеї і практичні напрацювання в галузі національної освіти учнівської молоді у творчій спадщині видатних діячів науки, освіти та культури Слобожанщини XIX століття. Статья исследует вклад интеллигенции Слободского края в развитие национального образования. Освещены теоретические идеи и практические наработки в области национального образования учащейся молодежи в творческом наследии выдающихся деятелей науки, образования и культуры Слобожанщины XIX века. The article explores the contribution of the intelligentsia of the Slobodsk region to the development of national education. On the basis of the analysis of the creative heritage of outstanding figures of science, education and culture of the 19th-century Sloboda region, theoretical ideas and practical developments in the field of national education of young students are highlighted.
Опис
Ключові слова
українська інтелігенція, Слобідський край, національна освіта, украинская интеллигенция, Слободской край, национальное образование, ukrainian intelligentsia, Sloboda region, national education
Цитування
Мартиненко І. І. Українська інтелігенція Слобідського краю та її внесок у розвиток національної освіти / І. І. Мартиненко // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф, Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 46–55.