Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1945
Title: Моніторинг процесу навчання студентів в умовах перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти
Other Titles: Мониторинг процесса обучения студентов в условиях перспективного управления в педагогической системе высшего учебного заведения
Monitoring the process of teaching students in terms of perspective management in the pedagogical system of a higher educational institution
Authors: Прокопенко, А. І.
Keywords: моніторинг
перспективне управління
процесс навчання
вища освіта
мониторинг
перспективное управление
процесс обучения
высшее образование
monitoring
prospective management
learning process
higher education
Issue Date: 2003
Publisher: Вид-во ТОВ "Освіта. Виховання. Спорт" ("ОВС"), м. Харків
Citation: Прокопенко А. І. Моніторинг процесу навчання студентів в умовах перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти / А. І. Прокопенко // Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти : І Міжнар. наук.-метод. конф., тези доп. – Харків : ОВС, 2003. – С. 75
Abstract: В статті порушено тему моніторингу процесу навчання студентів в умовах перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти. Наведено сукупність положень моніторингу процесу навчання. В статье затронута тема мониторинга процесса обучения студентов в условиях перспективного управления в педагогической системе высшего учебного заведения. Приведена совокупность положений мониторинга процесса обучения. The article touches upon the topic of monitoring the process of teaching students in terms of perspective management in the pedagogical system of a higher educational institution. The set of provisions for monitoring the learning process is given.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1945
Appears in Collections:Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.