Моніторинг процесу навчання студентів в умовах перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2003
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Вид-во ТОВ "Освіта. Виховання. Спорт" ("ОВС"), м. Харків
Анотація
В статті порушено тему моніторингу процесу навчання студентів в умовах перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти. Наведено сукупність положень моніторингу процесу навчання. В статье затронута тема мониторинга процесса обучения студентов в условиях перспективного управления в педагогической системе высшего учебного заведения. Приведена совокупность положений мониторинга процесса обучения. The article touches upon the topic of monitoring the process of teaching students in terms of perspective management in the pedagogical system of a higher educational institution. The set of provisions for monitoring the learning process is given.
Опис
Ключові слова
моніторинг, перспективне управління, процесс навчання, вища освіта, мониторинг, перспективное управление, процесс обучения, высшее образование, monitoring, prospective management, learning process, higher education
Цитування
Прокопенко А. І. Моніторинг процесу навчання студентів в умовах перспективного управління в педагогічній системі вищого закладу освіти / А. І. Прокопенко // Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні, технологічні аспекти : І Міжнар. наук.-метод. конф., тези доп. – Харків : ОВС, 2003. – С. 75