Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1941
Title: Педагогіка та психологія
Other Titles: Педагогика и психология
Pedagogy and psychology
Authors: -
Keywords: педагогіка
психологія
організація навчально-виховного процесу
підготовка майбутніх вчителів
історія педагогічної думки
збірник наукових праць
педагогика
психология
организация учебно-воспитательного процесса
подготовка будущих учителей
история педагогической мысли
сборник научных трудов
pedagogy
psychology
organization of the educational process
training future teachers
history of pedagogical thought
collection of scientific papers
Issue Date: 27-Feb-2018
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во ТОВ «ДІСА ПЛЮС», друкарня ФОП Петров В. В.
Citation: Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2018. – Вип. 59. – 320 с.
Abstract: У збірнику наукових праць представлено статті з питань організації навчально-виховного процесу у вищій школі, підготовки майбутнього вчителя та з історії педагогічної думки. В сборнике научных трудов представлены статьи по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в высшей школе, подготовки будущего учителя и истории педагогической мысли. The collection of scientific papers contains articles on the organization of the educational process in higher education, the preparation of the future teacher and the history of pedagogical thought.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1941
ISBN: 978-617-7384-96-9
ISSN: 2312-2471
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Педагогіка та психологія. 2018 Вип. 59 .pdf10.82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.