Педагогіка та психологія

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-27
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во ТОВ «ДІСА ПЛЮС», друкарня ФОП Петров В. В.
Анотація
У збірнику наукових праць представлено статті з питань організації навчально-виховного процесу у вищій школі, підготовки майбутнього вчителя та з історії педагогічної думки. В сборнике научных трудов представлены статьи по вопросам организации учебно-воспитательного процесса в высшей школе, подготовки будущего учителя и истории педагогической мысли. The collection of scientific papers contains articles on the organization of the educational process in higher education, the preparation of the future teacher and the history of pedagogical thought.
Опис
Ключові слова
педагогіка, психологія, організація навчально-виховного процесу, підготовка майбутніх вчителів, історія педагогічної думки, збірник наукових праць, педагогика, психология, организация учебно-воспитательного процесса, подготовка будущих учителей, история педагогической мысли, сборник научных трудов, pedagogy, psychology, organization of the educational process, training future teachers, history of pedagogical thought, collection of scientific papers
Цитування
Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2018. – Вип. 59. – 320 с.