ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ В ЛУЧШИХ ПИТОМНИКАХ ХАРЬКОВА — ХОРОШАЯ БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА УСТОЙЧИВОГО И КРАСИВОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ УСАДЬБЫ

Немає доступних мініатюр
Дата
2015-09-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ин-т ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины ; ПНПУ им. В. Г. Короленко
Анотація
Биоразнообразие повышает устойчивость ценозов. Харьковские питомники декоративных растений предлагают список более 400 видов и сортов. В городском озеленении регулярно используют менее 30 видов деревьев и кустов. Широкое использование такого ассортимента повысит устойчивость и красоту создаваемых композиций. Біорізноманіття підвищує стійкість ценозів. Харківські розсадники декоративних рослин пропонують список понад 400 видів і сортів. В міському озелененні регулярно використовують менше 30 видів дерев і кущів. Широке використання такого асортименту підвищить стійкість і красу створюваних композицій. Biodiversity increases the resistance of cenoses. Kharkov ornamental plants nurseries offersthe list of more than 400 species and varieties. 30 species of trees and shrubs are used regularly in public green spaces at least. Increased diversity will improve the stability and beauty of the new landscape compositions.
Опис
Ключові слова
декоративные растения, озеленение, ценоз, ландшафтный дизайн, ботаника, декоративні рослини, озеленення, ландшафтний дизайн, ботаніка, ornamental plants, landscaping, the cenosis, landscape design, botany
Цитування
Назаренко А. С. Широкий ассортимент декоративных растений в лучших питомниках Харькова — хорошая база для создания проекта устойчивого и красивого озеленения усадьбы / А. С. Назаренко, Ю. В. Бенгус // Актуальні проблеми ботаніки та екології : матеріали Міжнар. конф. молодих учених, присвяч. 120-річчю від дня народж. Д. К. Зерова (м. Полтава, 15-20 верес. 2015 р.). / Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.— Полтава, 2015.- С. 137-138.