Флюктуаціонізм як принцип чистої поезії : вибір Юрія Шереха

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється тема флюктуаціонізму як принципу чистої поезії: вибір Юрія Шереха. В статье освещается тема флюктуационизму как принципа чистой поэзии: выбор Юрия Шереха. The article covers the topic of fluctuationism as a principle of pure poetry: the choice of Yuri Sherekh.
Опис
Ключові слова
українська мова, літературознавство, флюктуаціонізм, поезія, студентські роботи, украинский язык, литературоведение, флюктуационизм, поэзия, студенческие работы, Ukrainian language, literary studies, fluctuationism, poetry, student work
Цитування
Гробова І. В. Флюктуаціонізм як принцип чистої поезії : вибір Юрія Шереха / І. В. Гробова // Постать Юрія Шевельова в історії української науки та культури : зб. наук. пр. за матер. конф. студ. й наук. молоді, Харків, 11 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 37–41.