Основні принципи методу «Сузукі»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
Авторами розглянуто основні принципи методу «Сузукі», які сприяють ранньому розвитку дитини з музичного мистецтва, іноземної мови, математики, фізичної культури тощо. Авторами рассмотрены основные принципы метода «Сузуки», которые способствуют раннему развитию ребенка по музыкальному искусству, иностранному языку, математике, физической культуре и тому подобному. The article depicts the basicprinciples of «Suzuki» method that promotes child’s early development in musical art, foreign languages, mathematics, physical education etc.
Опис
Ключові слова
дитина, ранній розвиток, метод «Сузукі», навчання, музика, ребенок, раннее развитие, метод «Сузуки», обучение, музыка, child, early development, Suzuki method, training, music
Цитування
Жерновникова О. А. Основні принципи методу «Сузукі» / О. А. Жерновникова, Сунь Дзінцю // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 280–282.