Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/188
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorРадіонова, І. О.-
dc.date.accessioned2016-11-18T11:42:44Z-
dc.date.available2016-11-18T11:42:44Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationРадіонова І. О. Ризики освітньої нерівності у добу креативності як національна загроза: теоретичні розвідки / І. О. Радіонова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Култаєва М. Д. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 46 (ч. 1). - С. 127-139.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/188-
dc.description.abstractСтаття присвячена аналізу теоретичних розвідок американських фахівців щодо ризиків освітньої нерівності у добу креативності як національної загрози на прикладі теорії Е. Моретті. Проаналізовано амбівалентні економічні та соціокультурні наслідки “Великої дивергенції” як нового розподілу США за рівнем освіти. Доводиться значення теоретичних розвідок Е. Моретті задля уточнення завдань національної модернізації в Україні, розуміння ризиків, які вона спровокує. Статья посвящена анализу теоретических разведок американских специалистов относительно рисков образовательного неравенства во времена креативности как национальной угрозы на примере теории Э. Моретти. Проанализированы амбивалентные экономические и социокультурные последствия “Великой дивергенции” как нового разделения США по уровню образования. Доказывается значение теоретических разведок Э. Моретти для уточнения заданий национальной модернизации в Украине, понимания рисков, которые она спровоцирует. The article analyses American experts’ theoretical explorations of the risks of educational inequality as a national threat in the era of creativity, using E. Moretti’s theory as an example.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ ім. Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectЕ. Мореттіuk_UA.UTF-8
dc.subject“Велика дивергенція”uk_UA.UTF-8
dc.subjectризики освітньої нерівностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectінноваційний розвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectконкурентоспроможністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectЭ. Мореттиuk_UA.UTF-8
dc.subject“Великая дивергенция”uk_UA.UTF-8
dc.subjectриски образовательного неравентсваuk_UA.UTF-8
dc.subjectинновационное развитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectконкурентоспособностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectE. Morettiuk_UA.UTF-8
dc.subject“The Great Divergence”uk_UA.UTF-8
dc.subjectrisks of educational inequalityuk_UA.UTF-8
dc.subjectinnovation developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectcompetitivenessuk_UA.UTF-8
dc.titleРИЗИКИ ОСВІТНЬОЇ НЕРІВНОСТІ У ДОБУ КРЕАТИВНОСТІ ЯК НАЦІОНАЛЬНА ЗАГРОЗА: ТЕОРЕТИЧНІ РОЗВІДКИuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра політології, соціології і культурології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Радіонова.pdf368.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.