Юрій Шевельов : головні правила українського правопису

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті висвітлюється тема головних правил українського правопису. В статье освещается тема главных правил украинского правописания. The article covers the topic of the main rules of Ukrainian spelling.
Опис
Ключові слова
українська мова, Шевельов Ю., український правопис, мовознавство, студентські роботи, украинский язык, Шевелёв Ю., украинское правописание, языкознание, студенческие работы, Ukrainian language, Shevelyov Yu., Ukrainian spelling, linguistics, student work
Цитування
Катешко Т. Головні правила українського правопису / Т. Катешко // Постать Юрія Шевельова в історії української науки та культури : зб. наук. пр. за матер. конф. студ. й наук. молоді., Харків, 11 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 12–17.