До проблеми становлення збірних числівників в українській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Обгрунтовано зміст проблеми становлення збірних числівників в українській мові. Обосновано содержание проблемы становления собирательных числительных в украинском языке. The content of the problem of the formation of collective numerals in the Ukrainian language is substantiated.
Опис
Ключові слова
українська мова, збірні числівники, вживання числівників, студентські роботи, украинский язык, собирательные числительные, употребление числительных, студенческие работы, Ukrainian language, collective numerals, use of numerals, student work
Цитування
Снісаренко Ю. До проблеми становлення збірних числівників в українській мові / Ю. Снісаренко // Постать Юрія Шевельова в історії української науки та культури : зб. наук. пр. за матер. конф. студ. й наук. молоді., Харків, 11 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 5–8.