Український мовний пуризм на європейському тлі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Розкрито сутність українського мовного пуризму на європейському тлі. Раскрыта сущность украинского языкового пуризма на европейском фоне. The essence of the Ukrainian language purism on the European background is revealed.
Опис
Ключові слова
українська мова, мовний пуризм, культурні традиції, студентські роботи, украинский язык, языковой пуризм, культурные традиции, студенческие работы, Ukrainian language, linguistic purism, cultural traditions, student work
Цитування
Щебетун Д. Український мовний пуризм на європейському тлі / Д. Щебетун // Постать Юрія Шевельова в історії української науки та культури : зб. наук. пр. за матер. конф. студ. й наук. молоді., Харків, 11 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2017. – С. 8–12.