Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1834
Title: ВИЗНАННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Other Titles: ПРИЗНАНИЕ НЕФОРМАЛЬНОГО И ИНФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
RECOGNITION OF INFORMAL AND EDUCATIONAL ADULTS OF ADULTS IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES
Authors: Боярська-Хоменко, А. В.
Keywords: безперервна освіта
освіта дорослих
нормативно-правове регулювання освіти дорослих
Європейський союз
формальна освіта
неформальна освіта
інформальна освіта
непрерывное образование
образование взрослых
нормативно-правовое регулирование образования взрослых
Европейский союз
формальное образование
неформальное образование
информальное образование
adult education
lifelong education
legal regulation of adult education
European Union
formal education
non-formal education
informal education
Issue Date: Oct-2018
Publisher: ГО «Львівська педагогічна спільнота»
Citation: Боярська-Хоменко А. В. Визнання неформальної та інформальної освіти дорослих в країнах Європейського Союзу / А. В. Боярська-Хоменко // Психологія та педагогіка : сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : зб. тез наук. робіт учасн-в міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 26–27 жовт. 2018 р. – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2018. – Ч. 2. – С. 149–151.
Abstract: Європейський Союз вже досить тривалий час ефективно працює над розробкою та впровадженням механізмів офіційного визнання й сертифікації неформальної та інформальної освіти дорослих. Зокрема, розроблено нормативні документи щодо процесу визнання неформальної та інформальної освіти, функціонує освітня платформа «Europass», національні Центри «Europass», Національні координаційні центри Європейської системи кваліфікацій, Портал «Освітні можливості та кваліфікація в Європі», Панорама знань ЄС. Европейский Союз уже достаточно длительное время эффективно работает над разработкой и внедрением механизмов официального признания и сертификации неформального и информального образования взрослых. В частности, разработаны нормативные документы по процессу признания неформального и информального образования, функционирует образовательная платформа «Europass», национальные центры «Europass», Национальные координационные центры Европейской системы квалификаций, Портал «Образовательные возможности и квалификация в Европе», Панорама знаний ЕС. The European Union has been working effectively on the development and implementation of mechanisms for the official recognition and certification of adult non-formal and informal education for a long time. In particular, normative documents on the process of recognition of non-formal and informal education have been developed, the Europass educational platform, the Europass National Centers, the National Focal Points of the European Qualifications System, the "Educational Opportunities and Qualifications in Europe" Portal, the EU Knowledge Panorama function.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1834
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогікиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.