Інтерактивна дошка як засіб комунікації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України (НАНГУ)
Анотація
Розкрито засади використання інтерактивної дошки (ІД) як інструменту для навчання всієї академічної групи ; ІД допомагає викладачу презентувати новий матеріал ; дозволяє представити інформацію за допомогою різноманітних мультимедійних ресурсів, студенти можуть вивчати і коментувати матеріал більш детально. Раскрыто основы использования интерактивной доски (ИД) в качестве инструмента для обучения всей академической группы ; ИД помогает преподавателю представить новый материал ; представить информацию с помощью различных мультимедийных ресурсов, а студенты могут изучать и комментировать материал более детально. The principles of using an interactive whiteboard (IW) as a tool for training are described; IW helps the teacher present the new material ; allows submitting information through a variety of multimedia resources, students can study and comment on the material in more detail.
Опис
Ключові слова
інтерактивна дошка, засоби комунікації, ІКТ, интерактивная доска, средства коммуникации, ИКТ, interactive whiteboard, communication media, ICT
Цитування
Костікова І. І. Інтерактивна дошка як засіб комунікації / І. І. Костікова // Службово-бойова діяльність Національної гвардії України : сучасний стан, проблеми та перспективи : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 29 берез. 2018 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2018 – С. 67–68.