ЗАЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ТВОРЕННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Донецький національний університет імені Василя Стуса, Донецький лінгвістичний портал, м. Вінниця
Анотація
У статті окреслено особливості стилістики займенника в текстах інтимної поезії як матеріалу, що яскраво презентує семантико-стилістичні спроможності прономінативів. Схарактеризовано здатність займенника бути активним засобом творення стилістичних фігур. Проаналізовано стилістичні фігури, утворені за участі займенників у текстах інтимної поезії. Розглянуто семантичну наповненість стилістичних фігур з огляду на семантику займенника. В статье обозначены особенности стилистики местоимения в текстах интимной поэзии как материала, ярко представляющего семантико-стилистические возможности прономинативов. Охарактеризована способность местоимения быть активным для создания стилистических фигур. Проанализированы стилистические фигуры, образованные с участием местоимений в текстах интимной поэзии. Рассмотрена семантическая наполненность стилистических фигур, учитывая семантику местоимения. In consequence of conducted research it’s appeared, that pronominatives take an active part in the formation of stylistic means and figures in poetic texts of intimate lyrics, such as: anaphora, epiphora, anepiphora, antithesis, oxymoron, syntactic parallelism, inversion, reiteration. In the considered factual material the most frequent participation of pronouns is revealed in the formation of stylistic figure of anaphora, that can be explained through the tradition of pronoun’s grammatical functions, function of replacement in particular. Nevertheless, occasionally the occurrence of epiphora formation as a means of author’s expressiveness is observed. The rest of examined stylistic methods and figures in analyzed texts of love lyrics are solitary.
Опис
Ключові слова
українська мова, прономінативи, поетичні тексти, інтимна поезія, стилістичні функції, стилістичні фігури, украинский язык, прономинативы, поэтические тексты, интимная поэзия, стилистические функции, стилистические фигуры, Ukrainian language, pronominative, poetic texts, intimate poetry, stylistic functions, stylistic figures
Цитування
Калашник О. В. Займенник як засіб творення стилістичних фігур / О. В. Калашник // Лінгвістичні студії : міжн. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т імені Василя Стуса. – Вінниця : ДонНУ, 2017. – Вип. 32. – С. 37–41.