Шляхи застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання іноземної мови для студентів ВНЗ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-02-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
РВВ Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (ЦДПУ)
Анотація
В статті розглянуто тему використання інноваційних ІКТ, що можуть послугувати запорукою ефективного втілення новітніх методик та підходів до організації навчання. В статье рассмотрена тема использования инновационных ИКТ, которые могут послужить залогом эффективного воплощения новейших методик и подходов к организации обучения. The article discusses the use of innovative ICT, which can serve as a guarantee of the effective implementation of the latest methods and approaches to the organization of training.
Опис
Ключові слова
іноземна мова, методика викладання, інформаційні технології, ІКТ, інноваційна діяльність, інтернет, фахівці, иностранный язык, методика преподавания, информационные технологии, ИКТ, инновационная деятельность, интернет, специалисты, foreign language, teaching foreign languages, information technology, ICT, innovation activity, internet, specialists
Цитування
Гуліч О. О. Шляхи застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання іноземної мови для студентів ВНЗ / О. О. Гуліч // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів : проблеми та стратегії : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Кропивницький, 15 лют. 2018 р. : зб. тез доп. [Електронний ресурс] / Центральноукр. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кропивницький : ЦДПУ, 2018. – С. 30–32.