Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1806
Title: Шляхи застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання іноземної мови для студентів ВНЗ
Other Titles: Пути применения инновационных информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания иностранного языка для студентов ВУЗов
Ways to use innovative information and communication technologies in the process of teaching a foreign language for university students
Authors: Гуліч, О. О.
Keywords: іноземна мова
методика викладання
інформаційні технології
ІКТ
інноваційна діяльність
інтернет
фахівці
иностранный язык
методика преподавания
информационные технологии
ИКТ
инновационная деятельность
интернет
специалисты
foreign language
teaching foreign languages
information technology
ICT
innovation activity
internet
specialists
Issue Date: 15-Feb-2018
Publisher: РВВ Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (ЦДПУ)
Citation: Гуліч О. О. Шляхи застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання іноземної мови для студентів ВНЗ / О. О. Гуліч // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів : проблеми та стратегії : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Кропивницький, 15 лют. 2018 р. : зб. тез доп. [Електронний ресурс] / Центральноукр. держ. пед. ун-т імені В. Винниченка. – Кропивницький : ЦДПУ, 2018. – С. 30–32.
Abstract: В статті розглянуто тему використання інноваційних ІКТ, що можуть послугувати запорукою ефективного втілення новітніх методик та підходів до організації навчання. В статье рассмотрена тема использования инновационных ИКТ, которые могут послужить залогом эффективного воплощения новейших методик и подходов к организации обучения. The article discusses the use of innovative ICT, which can serve as a guarantee of the effective implementation of the latest methods and approaches to the organization of training.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1806
Appears in Collections:Кафедра теорії і практики англійської мовиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.