Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1797
Назва: World Literature
Інші назви: Світова література
Мировая литература
Автори: Vedernikova, T. V.
Soloshenko-Zadniprovska, N. K.
Ключові слова: світова література
англійська література
американська література
курс лекцій
критика
біографія
глосарій
мировая литература
английская литература
американская литература
курс лекций
критика
биография
глоссарий
worl literature
English Literature
American Literature
course of lectures
literary critique
biography
glossary
Дата публікації: 2014
Видавництво: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ФОП Петров В. В.
Бібліографічний опис: Vedernikova T. V. World Literature : course of lecture / Т. V. Viediernikova, N. K. Soloshenko-Zadniprovska ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2014. – 68 с.
Короткий огляд (реферат): В запропонованому курсі лекцій «Світова література» висвітлюється широке коло актуальних питань з історії американської, канадської та австралійської літератури, розглядаються основні закономірності розвитку національної літератури англомовних країн з періоду зародження до сучасності, узагальнюються загальні проблеми походження різних літературних напрямків та течій, визначаються їх специфічні риси, різновиди жанрів і форм, висвітлюються іншомовні впливи на їх становлення та еволюцію, аналізуються творчі доробки видатних англомовних письменників та їх найкращі твори. Матеріали курсу лекцій відображають історію розвитку літератури англомовних країн з сучасних наукових засад та передбачають тісний зв'язок теоретичної і практичної підготовки. Курс лекцій «Світова література» розроблений з метою методичного забезпечення навчальної дисципліни для слухачів інституту післядипломної освіти зі спеціальності «Мова і література (англійська мова)». В предложенном курсе лекций «Мировая литература» освещается широкий круг актуальных вопросов из истории американской, канадской и австралийской литературы, рассматриваются основные закономерности развития национальной литературы англоязычных стран с периода зарождения до современности, обобщаются общие проблемы происхождения разных литературных направлений и течений, определяются их специфические черты, разновидности жанров и форм, выявляются иноязычные влияния на их становление и эволюцию, анализируются творческое наследие величайших англоязычных писателей и их наилучшие произведения. Материалы курса лекций отображают историю развития литературы англоязычных стран в свете современных научных принципов и предусматривают тесную связь теоретической и практической подготовки. Курс лекций «Мировая литература» разработан с целью методического обеспечения учебной дисциплины для слушателей института последипломного образования по специальности «Язык и литература (английский язык)». The present course of lectures "World literature" covers a wide range of topical issues of the history of American, Canadian and Australian literature, discusses the basic concepts of the development of the national literature of English-speaking countries from the inception period to the present day, summarizes general theories of the origin of various literary trends and movements determined by their specific features, variety of genres and forms, covers foreign influence on their formation and evolution, analyzes the literary heritage of great English writers and their best works. The materials of lectures show the history of the literature of English-speaking countries in the light of modern scientific principles and provide close interconnection between theoretical and practical training. The course of lectures "World literature" is designed for the students of the Institute of Postgraduate Education majoring in English language and literature.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1797
Розташовується у зібраннях:Кафедра теорії і практики англійської мови

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
World Literature .pdfКурс лекцій880.79 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.