Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1719
Title: Організація освітньої діяльності сільськогосподарських шкіл в Україні (1920–1930 рр.)
Other Titles: Организация образовательной деятельности сельскохозяйственных школ в Украине (1920–1930 гг.)
Organization of educational activity of agricultural schools in Ukraine (1920–1930)
Authors: Лупаренко, С. Є.
Keywords: сільськогосподарська школа
освітня діяльність
діти
форми організації навчання
методи навчання
просвітня робота
сельскохозяйственная школа
образовательная деятельность
дети
формы организации обучения
методы обучения
просветительная работа
agricultural school
educational activity
children
organizational forms of training
learning organization
teaching methods
educational work
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Citation: Лупаренко С. Є. Організація освітньої діяльності сільськогосподарських шкіл в Україні (1920–1930 рр.) / С. Є. Лупаренко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 68–70.
Abstract: У роботі розкрито освітню діяльність сільськогосподарської школи при Охтирському дитячому містечку, Богодухівської та Вовчанської сільськогосподарських шкіл. Охарактеризовані їх мета (виховання корисного, здорового, працездатного члена суспільства, який має організаторські навички і проникнутий громадськими інститутами, умілого знавця, техніка, агронома) і структура. Визначені форми організації та методи навчання, особливості здійснення просвітньої роботи в сільськогосподарських школах. В работе раскрыто образовательную деятельность сельскохозяйственной школы при Ахтырском детском городке, Богодуховской и Волчанской сельскохозяйственных школ. Охарактеризованы их цель (воспитание полезного, здорового, трудоспособного члена общества, который имеет организаторские навыки и проникнут общественными институтами, умелого знатока, техника, агронома) и структура. Определены формы организации и методы обучения, особенности осуществления просветительской работы в сельскохозяйственных школах. This work has revealed the educational activity of an agricultural school at Okhtyrka children’s town, Bogodukhiv and Vovchansk agricultural schools. The purpose and the structure of agricultural schools have been characterized. The purpose was upbringing the helpful, healthy, active working person who has managerial skills, cooperates with public institutions and who is a skilled expert, technician and agriculturist. The organizational forms and methods of education, the peculiarities of realization of educational work have been determined.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1719
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Лупаренко С. Є. .pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.