Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1711
Назва: Український лінгвопоетичний досвід у науковій інтерпретації Юрія Шевельова
Інші назви: Украинский лингвопоэтический опыт в научной интерпретации Юрия Шевелёва
Ukrainian Lingual Poetic Heritage in Yuri Sheveliov’s Scientific Interpretation
Автори: Маленко, О. О.
Ключові слова: українська мова
лінгвопоетика
авторська стилістика
поетичне новаторство
мовні шукання
украинский язык
лингвопоэтика
авторская стилистика
поэтическое новаторство
языковые поиски
Ukrainian language
lingual poetics
author’s stylistics
poetic innovation
lingual searching
Дата публікації: 2017
Видавництво: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Маленко О. О. Український лінгвопоетичний досвід у науковій інтерпретації Юрія Шевельова / О. О. Маленко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 45. – С. 163–169.
Короткий огляд (реферат): У статті здійснено коментар щодо літературознавчих студій Юрія Шевельова різних років, де пильну увагу науковець приділяє мовним особливостям художньої картини митця. До аналізу залучені розвідки про поетів Михайла Петренка й Василя Мови, які перебували в часових та художньо-естетичних паралелях з творчістю Шевченка. Дослідницька інтерпретація Шевельовим українського лінгвопоетичного досвіду відзначається раціональною виваженістю, індивідуальністю й певною суб’єктивістю оцінок, що подекуди суперечать загальноприйнятим поглядам на літературну вагу того чи того митця. В статье прокомментированы литературоведческие студии Юрия Шевелёва разных лет, где учёный уделяет внимание языковым особенностям художественной картины писателя. Анализом были охвачены статьи про поэтов Михаила Петренко и Василя Мовы, которые находились во временных и художественно-эстетичсеких параллелях с творчеством Шевченко. Исследовательская интерпретация Шевелёвым украинского лингвопоэтического опыта отличается рациональностью, индивидуальностью и определенной субъективностью оценок, которые иногда противоречат общепринятым взглядам на творчество того или иного писателя. The article presents a commentary on Yuri Sheveliov’s literary studies of different years in which the scholar pays much attention to lingual features of the artist’s world mapping. The topicality of the research is predetermined by the increase of modern scholars’ attention to the scientific heritage of the world famous philologist, his studies on lingual poetics in particular. The aim of the article is to reconsider some fragments of Yuri Sheveliov’s literary-critical studies, in which the subject of the scientific interpretation is lingual poetics of some Ukrainian artists. The analysis involves studies on the poets Mykhailo Peternko and Vasyl Mova who were in the same time and esthetic correlation with Shevchen-ko’s works, but each of them had his own lingual stylistic strategy. The esthetic innovation of the writer (complication in form and content) was important for Sheveliov in his literary studies. The scholar connected the form with the artistic language. Sheveliov’s research interpretation of Ukrainian lingual poetic heritage is marked by rational prudence, individuality and subjectivity in his evaluation, which is sometimes controversial to the generally accepted views on the literary value of a certain artist.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1711
Розташовується у зібраннях:Кафедра українознавства і лінгводидактики

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Маленко О. О. .pdf236.88 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.