Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1692
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІонова, О. М.-
dc.date.accessioned2018-10-10T10:02:45Z-
dc.date.available2018-10-10T10:02:45Z-
dc.date.issued2017-04-11-
dc.identifier.citationІонова О. М. Салютогенетичний підхід до підготовки майбутніх фахівців / О. М. Іонова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 16–19.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1692-
dc.description.abstractПроаналізовано суть та особливості салютогенетичного підходу до підготовки майбутніх фахівців, що базується на антропософськи-зорієнтованих методологічних засадах та практично реалізований у світі як рух за оновлення освіти дорослих. Проанализирована суть и особенности салютогенетического подхода к подготовке будущих специалистов, основанного на антропософски-сориентированных методологических принципах и практически реализован в мире как движение за обновление образования взрослых. Analyzed the essence and features of the salutogenic approach to training of future specialists, based on аnthroposophical oriented methodological principles and practically realized in the world as a movement for updating adult education.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издатuk_UA.UTF-8
dc.subjectсалютогенезuk_UA.UTF-8
dc.subjectосвіта дорослихuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропософськи-зорієнтована методологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectнапрями навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectакадемічне навчанняuk_UA.UTF-8
dc.subjectжиттєвий досвідuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховний розвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectздоров’язберігаючі формиuk_UA.UTF-8
dc.subjectсалютогенезuk_UA.UTF-8
dc.subjectобразование взрослыхuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропософски-сориентированная методологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаправления обученияuk_UA.UTF-8
dc.subjectакадемическое обучениеuk_UA.UTF-8
dc.subjectжизненный опытuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховное развитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectздоровьесберегающие формыuk_UA.UTF-8
dc.subjectsalutogenesisuk_UA.UTF-8
dc.subjectadult Educationuk_UA.UTF-8
dc.subjectanthroposophy-is oriented methodologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectdirection of traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectacademic traininguk_UA.UTF-8
dc.subjectlife experienceuk_UA.UTF-8
dc.subjectspirits the one developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjecthealth-saving formsuk_UA.UTF-8
dc.titleСалютогенетичний підхід до підготовки майбутніх фахівцівuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСалютогенетичний подход к подготовке будущих специалистовuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeSalyutogenetic approach to the training of future specialistsuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонова О. М. .pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.