Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1692
Title: Салютогенетичний підхід до підготовки майбутніх фахівців
Other Titles: Салютогенетичний подход к подготовке будущих специалистов
Salyutogenetic approach to the training of future specialists
Authors: Іонова, О. М.
Keywords: салютогенез
освіта дорослих
антропософськи-зорієнтована методологія
напрями навчання
академічне навчання
життєвий досвід
духовний розвиток
здоров’язберігаючі форми
салютогенез
образование взрослых
антропософски-сориентированная методология
направления обучения
академическое обучение
жизненный опыт
духовное развитие
здоровьесберегающие формы
salutogenesis
adult Education
anthroposophy-is oriented methodology
direction of training
academic training
life experience
spirits the one development
health-saving forms
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Citation: Іонова О. М. Салютогенетичний підхід до підготовки майбутніх фахівців / О. М. Іонова // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 16–19.
Abstract: Проаналізовано суть та особливості салютогенетичного підходу до підготовки майбутніх фахівців, що базується на антропософськи-зорієнтованих методологічних засадах та практично реалізований у світі як рух за оновлення освіти дорослих. Проанализирована суть и особенности салютогенетического подхода к подготовке будущих специалистов, основанного на антропософски-сориентированных методологических принципах и практически реализован в мире как движение за обновление образования взрослых. Analyzed the essence and features of the salutogenic approach to training of future specialists, based on аnthroposophical oriented methodological principles and practically realized in the world as a movement for updating adult education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1692
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Іонова О. М. .pdf1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.