Розробка способів біоіндикації екологічного стану Донбасу

Анотація
Розглянуто результати досліджень біоіндикаційних можливостей різних рослин, тварин, грибів та людини. На підставі цього розроблені охороноспроможні способи біоіндикації екологічного стану Донбасу. Рассматриваются результаты исследований биоиндикационных возможностей различных растений, грибов, животных и человека. На основании этого разработаны охраноспособные способы биоиндикации экологического состояния Донбасса. Results of researches of bioindicator possibilities of various plants, mushrooms, animals and the person are considered. On the basis of it are developed охраноспособные ways of bioindication of an ecological condition of Donbass.
Опис
Ключові слова
екологія, способи біоіндикації, Донбас, экология, способы биоиндикации, Донбасс, ecology, ways of bioindication, Donbass
Цитування
Розробка способів біоіндикації екологічного стану Донбасу / С. В. Беспалова, О. С. Горецький, М. В. Говта [та ін.] // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону : міжвід. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 7. – С. 17–24.