Лимфоидные образования пищеварительной трубки птиц : характеристика и биологическое значение

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2005
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Институт зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины, редакция журнала "Вестник зоологии"
Анотація
🐦У исследованных птиц диффузно расположенные лимфоциты и сформированные лимфоидные узелки различных размеров встречаются по всей длине пищеварительной трубки, однако их количественные характеристики у разных видов отличаются. Установлена зависимость между количеством лимфоидной ткани в пищеварительной трубке и типом питания у птиц. Наиболее богата лимфоидной тканью пищеварительная трубка растительноядных (фазан) и всеядных (грач) птиц. В пищеводе этих птиц формируются пищеводные миндалины ; в тощей и подвздошной кишках отмечены солитарные фолликулы, на границе с толстым кишечником — лимфоидные бляшки. У досліджених птахів дифузно розташовані лімфоцити і сформовані лімфоїдні вузлики різних розмірів зустрічаються по всій довжині травної трубки, проте їх кількісні характеристики у різних видів відрізняються. Встановлено залежність між кількістю лімфоїдної тканини в травній трубці і типом харчування у птахів. Найбільш багата лімфоїдної тканиною травна трубка рослиноїдних (фазан) і всеїдних (грак) птахів. У стравоході цих птахів формуються стравоходні мигдалини; в худої і клубовій кишках відзначені солітарні фолікули, на кордоні з товстим кишечником - лімфоїдні бляшки. Lymphatic tissue in the form of lymphocytes of different sizes, formed into follicles or diffused, is disposed along the alimentary tube within all the studied birds. There is a dependence between the quantity of lymphatic tissue in the alimentary tube and the type of nutrition with birds. The alimentary tube of herbivorous (pheasant) and omnivorous (rook) birds is the reachest with lymphatic tissue. The oesophagus glands are formed in the oesophagus of these birds; the solitary cells are observed in the ilium and jejunum, and there are Peyer's glands bordering the large intestine.
Опис
Ключові слова
птицы, пищеварительная трубка, гистология, тип питания, птахи, травна трубка, гістологія, тип живлення, birds, alimentary tube, histology, type of nutrition
Цитування
Ковтун М. Ф. Лимфоидные образования пищеварительной трубки птиц : характеристика и биологическое значение / М. Ф. Ковтун, Л. П. Харченко // Вестник зоологии : науч. журн. / Нац. акад. наук Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена. – Киев : [б. и.], 2005. – Т. 39, № 6. – С. 51–60.
Колекції