Методи регулювання статевої структури культури шовковичного шовкопряда

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2006
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Інститут шовківництва УААН
Анотація
Запропановано нові методи підвищення життєздатності культури шовковичного шовкопряда шляхом оптимізації статевої структури штучних популяцій. Досліджено динаміку співвідношення статей при різних методах добору. Предложены новые методы повышения жизнеспособности культуры тутового шелкопряда путем оптимизации половой структуры искусственных популяций. Исследована динамика соотношения полов при различных методах отбора. The new methods of increase of viability of culture of silkworm has been developed by optimization sex structure of artificial populations.The dynamics of changes in sex proportions was investigated with different ways of selection. The new methods of increase of viability of culture of silkworm has been developed by optimization sex structure of artificial populations.The dynamics of changes in sex proportions was investigated with different ways of selection.
Опис
Ключові слова
шовковичний шовкопряд, статева структура, штучні популяції, оптимізація, життєздатність, тутовый шелкопряд, половая структура, искусственные популяции, оптимизация, жизнеспособность, silkworm, sex structure, artificial populations, optimization, viability
Цитування
Маркіна Т. Ю. Методи регулювання статевої структури культури шовковичного шовкопряда / Т. Ю. Маркіна, О. О. Пальчик // Біологія та валеологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковорди, Ін-т шовківництва УААН. – Харків : ХДПУ, 2006. – Вип. 8. – С. 50–61.