Методика навчання суспільствознавчих дисциплін

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчально-методичний посібник містить програму, конспект лекцій, плани семінарських занять та різнорівневі запитання і завдання для контролю та самостійної роботи студентів. Посібник розрахований для студентів педагогічних навчальних закладів учителів історії, викладачів ВНЗ, коледжів. Учебно-методическое пособие содержит программу, конспект лекций, планы семинарских занятий и разноуровневые вопросы и задания для контроля и самостоятельной работы студентов. Пособие рассчитано на студентов педагогических учебных заведений учителей истории, преподавателей вузов, колледжей. The study guide contains a program, lecture notes, plans for seminars and multi-level questions and tasks for the control and independent work of students. The manual is designed for students of pedagogical educational institutions of history teachers, teachers of universities, colleges.
Опис
Ключові слова
методика навчання, суспільствознавство, історія, методика обучения, обществоведение, история, method of teaching, social studies, history
Цитування
Яковенко Г. Г. Методика навчання суспільствознавчих дисциплін : навч.-метод. посіб. / Г. Г. Яковенко ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 164 с.