Свідомі та несвідомі імплікатури в німецькомовному діалогічному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Наукова філологічна організація «Логос»
Анотація
Робота присвячена реалізації свідомих та несвідомих імплікатур у німецькомовному діалогічному дискурсі. У ході дослідження було встановлено, що свідомі імплікатури мовець долучає до висловлення навмисно для передачі певної інформації. Несвідомі імплікатури виникають спонтанно та ненавмисному і не залежні від контексту. Работа посвящена проблеме реализации осознанных и неосознанных импликатур в немецкоязычном диалогический дискурсе. В ходе исследования было установлено, что осознанные импликатуры вводятся говорящим в диалог намеренно для передачи определенной информации. Неосознанные импликатуры возникают спонтанно и независимо от ситуации. The work is devoted to the problem of realization of conscious and unconscious implications in the Germanspeaking dialogical discourse. In the course of the study, it was found that conscious implicatures are entered into the dialogue by intentionally to transmit certain information. Unconscious implicatures arise spontaneously and independently of the situation.
Опис
Ключові слова
німецька мова, діалоги, дискурси, імплікатура, свідома імплікатура, немецкий язык, диалоги, дискурсы, импликатура, осознанная импликатура, German, dialogues, discourse, implicature, realized implicature
Цитування
Сидорова М. О. Свідомі та несвідомі імплікатури в німецькомовному діалогічному дискурсі / М. О. Сидорова // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 трав. 2017р., м. Львів. – Львів : Логос, 2017. – С. 127–129.