Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1636
Назва: Семантико-синтаксичні властивості фразеологізмів прийменниково-відмінкової моделі
Інші назви: Семантико-синтаксические свойства фразеологизмов предложно-падежной модели
Semantic-Syntactical Properties of Prepositional-Case Model Phraseological Units
Автори: Божко, Ю. О.
Ключові слова: фразеологізм
семантико-синтаксичні відношення
прийменниково-відмінкова модель
слово-супровідник
контекст
фразеологизм
семантико-синтаксические отношения
предложно-падежная модель
слово-сопровождающий
контекст
phraseological unit
semantico-syntactic properties
prepositional-case model
supporting word
context
Дата публікації: 7-тра-2018
Видавництво: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Бібліографічний опис: Божко Ю. О. Семантико-синтаксичні властивості фразеологізмів прийменниково-відмінкової моделі / Ю. О. Божко // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – Вип. 48. – С. 8–12.
Короткий огляд (реферат): У статті розглядаємо семантико-синтаксичні відношення фразеологічних одиниць прийменниково-відмінкової моделі зі словами в реченні. Відмінковою формою слова в такій конструкції можуть виступати іменник, займенник, субстантивований прикметник, числівник. Установлено, що аналізовані фразеологізми вживають з певними словами (словами-супровідниками). Фразеологізми прийменниково-відмінкової моделі можуть мати декілька слів-супровідників, з якими вони реалізують свої значення залежно від контексту. В статье рассматриваем семантико-синтаксические отношения фразеологических единиц предложно-падежной модели со словами в предложении. Падежной формой слова в такой конструкции могут выступать существительное, местоимение, субстантивированное прилагательное, числительное. Установлено, что рассматриваемые фразеологизмы употребляют с определенными словами (словами-сопровождающими). Фразеологизмы предложно-падежной модели могут иметь несколько слов-сопровождающих, с которыми они реализуют свои значения в зависимости от контекста. The article deals with the semantic-syntactic relations of prepositional-case model phraseological units with the words in the sentence. The relevance of the research is specified by the fact that there is a lack of grammatical and semantic analysis of prepositional-case model phraseological units. The peculiar features of such units have not been taken into consideration to the full. The aim of the research is consider semantic-syntactic properties of prepositional-case model phraseological units. The task of the research is to define the supporting words of the analysed phraseological units in the proper context. The case form of the word in such construction can be: the noun, the pronoun, the substantivised adjective, the numeral. It is established that prepositional-case model phraseological units can have several supporting words depending on the context. The perspectives of the work consist in necessity of further research of given phraseological units, in analyzing their peculiarities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1636
Розташовується у зібраннях:Кафедра теорії і практики англійської мовиУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.