Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1633
Title: ПІДРИВНІ РОСІЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ «ГІБРИДНОЇ» ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ МЕМОРІЗАЦІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Other Titles: ПОДРЫВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ГИБРИДНОЙ» ВОЙНЫ В КОНТЕКСТЕ МЕМОРИЗАЦИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
PERSIAN RUSSIAN TECHNOLOGIES OF THE "HYBRID" WAR IN THE CONTEXT OF MEMORIZATION OF THE SECOND WORLD WAR
Authors: Андрієвський, Т. Г.
Keywords: аспірантські роботи
війна
гібридна війна
агресія
Україна
Російська Федерація
російсько-українська війна
Друга світова війна
меморізація
підривні технології
аспирантские работы
война
гибридная война
агрессия
Украина
Российская Федерация
российско-украинская война
Вторая мировая война
меморизация
подрывные технологии
postgraduate work
war
hybrid war
aggression
Ukraine
Russian Federation
Russian-Ukrainian War
Second World War
memorial
blasting technology
Issue Date: 16-Jun-2017
Publisher: НЮУ імені Ярослава Мудрого, вид-во «Право»
Citation: Андрієвський Т. Г. Підривні російські технології "гібридної" війни в контексті меморізації Другої світової війни / Т. Г. Андрієвський // Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях : зб. матеріалів XXX Харків. політол. читань, м. Харків, 16 черв. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. - С. 136-140.
Abstract: В тезах висвітлено проблему застосування Російською Федерацією підривних технологій проти України в контексті російсько-української гібридної війни. Зокрема, застосування таких підривних технологій розглядається крізь підходи до меморізації Другої світової війни, спроби здійснити масові акції та провокації та заворушення під час відзначення Дня пам’яті та примирення (8 травня) та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня). В тезах запропоновано низку підходів та методів (як політичних, так і політтехнологічних щодо уникнення деструктивних чинників таких підривних заходів з боку агресора, зокрема скасування вихідного дня 9 травня. В тезисах освещена проблема применения Российской Федерацией подрывных технологий против Украины в контексте российско-украинской гибридной войны. В частности, применение таких подрывных технологий рассматривается сквозь подходы к меморизации Второй мировой войны, попытки осуществить массовые акции и провокации и беспорядки во время празднования Дня памяти и примирения (8 мая) и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая). В тезисах предложен ряд подходов) и методов (как политических, так и политтехнологических) по предотвращению деструктивных факторов таких подрывных мер со стороны агрессора, в частности отмену выходного дня 9 мая. The theses highlighted the problem of the use of subversive technologies by the Russian Federation against Ukraine in the context of the Russian-Ukrainian hybrid war. In particular, the use of such subversive technologies is considered through approaches to the Second World War's memorization, attempts to carry out mass actions and provocations and riots during the celebration of the Day of Remembrance and Reconciliation (May 8) and the Day of Victory over Nazism in the Second World War (May 9). In the theses, a number of approaches have been proposed) and methods (both political and political technologies to avoid destructive factors of such subversive measures by the aggressor, in particular the abolition of the day off on May 9.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1633
ISSN: 978-966-937-220-8
Appears in Collections:Кафедра політології, соціології і культурології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Андриевский Т.Г.Підривні російські технології.pdf184.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.