ПІДРИВНІ РОСІЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ «ГІБРИДНОЇ» ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ МЕМОРІЗАЦІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
НЮУ імені Ярослава Мудрого, вид-во «Право»
Анотація
В тезах висвітлено проблему застосування Російською Федерацією підривних технологій проти України в контексті російсько-української гібридної війни. Зокрема, застосування таких підривних технологій розглядається крізь підходи до меморізації Другої світової війни, спроби здійснити масові акції та провокації та заворушення під час відзначення Дня пам’яті та примирення (8 травня) та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня). В тезах запропоновано низку підходів та методів (як політичних, так і політтехнологічних щодо уникнення деструктивних чинників таких підривних заходів з боку агресора, зокрема скасування вихідного дня 9 травня. В тезисах освещена проблема применения Российской Федерацией подрывных технологий против Украины в контексте российско-украинской гибридной войны. В частности, применение таких подрывных технологий рассматривается сквозь подходы к меморизации Второй мировой войны, попытки осуществить массовые акции и провокации и беспорядки во время празднования Дня памяти и примирения (8 мая) и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая). В тезисах предложен ряд подходов) и методов (как политических, так и политтехнологических) по предотвращению деструктивных факторов таких подрывных мер со стороны агрессора, в частности отмену выходного дня 9 мая. The theses highlighted the problem of the use of subversive technologies by the Russian Federation against Ukraine in the context of the Russian-Ukrainian hybrid war. In particular, the use of such subversive technologies is considered through approaches to the Second World War's memorization, attempts to carry out mass actions and provocations and riots during the celebration of the Day of Remembrance and Reconciliation (May 8) and the Day of Victory over Nazism in the Second World War (May 9). In the theses, a number of approaches have been proposed) and methods (both political and political technologies to avoid destructive factors of such subversive measures by the aggressor, in particular the abolition of the day off on May 9.
Опис
Ключові слова
аспірантські роботи, війна, гібридна війна, агресія, Україна, Російська Федерація, російсько-українська війна, Друга світова війна, меморізація, підривні технології, аспирантские работы, война, гибридная война, агрессия, Украина, Российская Федерация, российско-украинская война, Вторая мировая война, меморизация, подрывные технологии, postgraduate work, war, hybrid war, aggression, Ukraine, Russian Federation, Russian-Ukrainian War, Second World War, memorial, blasting technology
Цитування
Андрієвський Т. Г. Підривні російські технології "гібридної" війни в контексті меморізації Другої світової війни / Т. Г. Андрієвський // Політичні та правові дисонанси в сучасних українських реаліях : зб. матеріалів XXX Харків. політол. читань, м. Харків, 16 черв. 2017 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2017. - С. 136-140.