Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1622
Title: Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика
Other Titles: Психолого-педагогические проблемы высшего и среднего образования в условиях современных вызовов: теория и практика
Psychological-pedagogical problems of higher and secondary education in the conditions of modern challenges: theory and practice
Keywords: психолого-педагогічні проблеми
вища освіта
середня освіта
сучасні виклики
психолого-педагогические проблемы
высшее образование
среднее образование
современные вызовы
psychological and pedagogical problems
higher education
secondary education
modern challenges
Issue Date: 11-Apr-2017
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 11 квіт. 2017 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: А. О. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – 330 с.
Abstract: Збірник містить матеріали доповідей з актуальних психолого-педагогічних проблем освіти і виховання у середній та вищій школі: історія, теорія і досвід. Сборник содержит материалы докладов по актуальным психолого-педагогических проблемам образования и воспитания в средней и высшей школе: история, теория и опыт. The collection contains materials of reports on actual psychological and pedagogical problems of education and upbringing in secondary and higher schools: history, theory and experience.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1622
Appears in Collections:Матеріали наукових конференцій викладачівItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.