ДИСКУРС У СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ МОВИ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Анотація
У процесі актуалізації мови у мовленні дискурсивні формації характеризуються потрійною когерентністю: темпоральною, тема-рематичною і референціальною. Внутрішня (мовна) і зовнішня (мовленнєва) темпоральна когерентність обмовлюється оперативним часом, котрий становить референт ментального кінетизму. Зовнішня темпоральна когерентність виражається появою нових (емерджентних) незапрограмованих значень дискурсивних одиниць. Тема-рематична когерентність реалізується експліцитно-імпліцитною котекстуальною тема-рематичною ізотопією. Референціальна когерентність формується експліцитними й імпліцитнми дискурсивними операторами (анафора, відношення включення та перехрещення тощо). В процессе актуализации языка в речи дискурсивные формации характеризуются тройной когерентностью: темпоральной, тема-рематичной и референциальной. Внутренняя (языковая) и внешняя (речевая) темпоральная когерентность обуславливается оперативным временем, который составляет референт ментального кинетизма. Внешняя темпоральная когерентность выражается появлением новых (емерджентных) незапрограмированных значений дискурсивных единиц. Тема-рематичная когерентность реализуется эксплицитно-имплицитной котекстуальной тема-рематичной изотопией. Референциальная когерентность формируется експлицитными и имплицитными дискурсивными операторами (анафора, отношение включения и пересечения и тому подобное).
Опис
Ключові слова
емерджентність, когерентність, ментальний кінетизм, оперативний час, референт, дискурс, эмерджентность, когерентность, ментальный кинетизм, оперативное время, the emergence of, coherence, mental kinetic art, operational time, referent, discourse
Цитування
Мінкін Л. М. Дискурс у системно-функціональному просторі мови / Л. М. Мінкін, А. В. Лепетюха // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : матеріали V наук. конф. з міжнар. участю / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 61–64.