Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/161
Title: ДИСКУРС У СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ МОВИ
Authors: Мінкін, Л. М.
Лепетюха, А. В
Keywords: емерджентність
когерентність
ментальний кінетизм
оперативний час
референт
дискурс
эмерджентность
когерентность
ментальный кинетизм
оперативное время
the emergence of
coherence
mental kinetic art
operational time
referent
discourse
Issue Date: 2016
Publisher: ХНУ ім. В. Н. Каразіна
Citation: Мінкін Л. М. Дискурс у системно-функціональному просторі мови / Л. М. Мінкін, А. В. Лепетюха // Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів : матеріали V наук. конф. з міжнар. участю / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 61–64.
Abstract: У процесі актуалізації мови у мовленні дискурсивні формації характеризуються потрійною когерентністю: темпоральною, тема-рематичною і референціальною. Внутрішня (мовна) і зовнішня (мовленнєва) темпоральна когерентність обмовлюється оперативним часом, котрий становить референт ментального кінетизму. Зовнішня темпоральна когерентність виражається появою нових (емерджентних) незапрограмованих значень дискурсивних одиниць. Тема-рематична когерентність реалізується експліцитно-імпліцитною котекстуальною тема-рематичною ізотопією. Референціальна когерентність формується експліцитними й імпліцитнми дискурсивними операторами (анафора, відношення включення та перехрещення тощо). В процессе актуализации языка в речи дискурсивные формации характеризуются тройной когерентностью: темпоральной, тема-рематичной и референциальной. Внутренняя (языковая) и внешняя (речевая) темпоральная когерентность обуславливается оперативным временем, который составляет референт ментального кинетизма. Внешняя темпоральная когерентность выражается появлением новых (емерджентных) незапрограмированных значений дискурсивных единиц. Тема-рематичная когерентность реализуется эксплицитно-имплицитной котекстуальной тема-рематичной изотопией. Референциальная когерентность формируется експлицитными и имплицитными дискурсивными операторами (анафора, отношение включения и пересечения и тому подобное).
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/161
Appears in Collections:Кафедра романської філології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мінкін Л. М., Лепетюха А. В..doc47 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.