СИНОНІМІЧНІ МОНОПРЕДИКАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ З ІНФІНІТИВОМ У ПОЗИЦІЇ ПІДМЕТА ТА ПРИСУДКА (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-02-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Видавничий дім "Гельветика", м. Херсон
Анотація
У статті розглянуті синонімічні монопредикативні висловлення з інфінітивом у позиції підмета та присудка (на матеріалі сучасної французької художньої прози). В статье рассмотрены синонимичные монопредикативные высказывания с инфинитивом в позиции подлежащего и сказуемого (на материале современной французской художественной прозы). The article deals with synonymous monopredictive utterances with an infinitive in the position of the subject and predicate (on the basis of modern French prose).
Опис
Ключові слова
романська філологія, синонімічні монопредикативні висловлення, висловлення з інфінітивом, підмети та присудки, романская филология, синонимичные монопредикативные высказывания, высказывания с инфинитивом, подлежащие и сказуемые, romance philology, synonymous monopredictive utterances, statements with an infinitive, subject and predicate
Цитування
Лепетюха А. В. Синонімічні монопредикативні висловлення з інфінітивом у позиції підмета та присудка (на матеріалі сучасної французької художньої прози) / А. В. Лепетюха // Пріоритети сучасної філології : теорія і практика : матер. Міжнародн. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 10–11 лют. 2017 р. – Херсон : Гельветика, 2017 – С. 69–72.