Дослідження лужної деструкції поліетилентерефталату (пет) у неводному середовищі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлено дослідження лужної деструкції поліетилентерефталату (пет) у неводному середовищі. В статье освещено исследование щелочной деструкции полиэтилентерефталата (пет) в неводной среде. The article deals with the investigation of alkaline destruction of polyethylene terephthalate (pet) in a non-aqueous medium.
Опис
Ключові слова
хімія, лужна деструкція поліетилентерефталату, неводне середовище, дослідження, студентські роботи, химия, щелочная деструкция полиэтилентерефталата, неводная среда, исследования, студенческие работы, chemistry, alkaline destruction of polyethylene terephthalate, non-aqueous medium, research, student work
Цитування
Крюкова Д. Дослідження лужної деструкції поліетилентерефталату (пет) у неводному середовищі / Д. Крюкова, С. Ю. Макєєв // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 78–80.