Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/159
Title: Use of Blend Words in Computer- and Internet-communication
Authors: Semerenska, О. V.
Keywords: телескопія
телескопічні одиниці
Інтернет-комунікація
бленди
поєднання слів
телескопия
телескопические единицы
Інтернет-коммуникация
бленды
сочетание слов
telescope
telescopic units
Internet-communication
blends
blending
Issue Date: 2016
Publisher: Горлівський ін-т інозем. мов ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т»
Citation: Semerenska О. V. Use of Blend Words in Computer- and Internet-communication / O. V. Semerenska // Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов : матер. І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» (м. Бахмут, 12 трав. 2016 р.). – Бахмут : ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2016. - Вип. 2. - С. 25-28.
Abstract: У статті наведено приклади слів, утворених телескопією, у комп'ютерній та Інтернет-комунікації. Вказуються основні причини продуктивності зазначеного способу, такі як самовираження, словесна еквілібристика, заощадження часу і зусиль у контексті сатири, іронії та каламбуру. У дослідженні також доводиться, що найбільш поширеним способом телескопії є злиття першої частини першого слова і останньої частини другої слова. В статье приведены примеры блендов, используемых в Интернет-коммуникации. Указываются основные причины продуктивности данного способа, такие как самовыражение, словесная эквилибристика, экономия времени и сил в контексте сатиры, иронии, каламбура. В исследовании также доказывается, что наиболее распространенным способом словослияния является соединение первой части первого слова и последней части второго слова.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/159
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовленняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.