Визначення напрямків застосування програмного засобу «Cоlorkit» в навчально-дослідницький роботі студентів-біологів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті визначено напрямки застосування програмного засобу «Cоlorkit» в навчально-дослідницький роботі студентів-біологів. В статье определены направления применения программного средства «Cоlorkit» в учебно-исследовательской работе студентов-биологов. In the article directions of application of the software "Solorkit" in the teaching and research work of students-biologists are determined.
Опис
Ключові слова
програмний засіб «Cоlorkit», навчально-дослідницька робота, студенти-біологи, студентські роботи, программное средство «Cоlorkit», учебно-исследовательская работа, студенты-биологи, студенческие работы, Cоlorkit software, research work, biology students, student work
Цитування
Борисенко А. Визначення напрямків застосування програмного засобу «Cоlorkit» в навчально-дослідницький роботі студентів-біологів / А. Борисенко, Т. Мирошниченко,О. Ф. Винник // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 77–78.