Оцінка особливостей насіннєвого розмноження видів роду Таgetes

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті визначена оцінка особливостей насіннєвого розмноження видів роду Таgetes. В статье определена оценка особенностей семенного размножения видов рода Таgetes. The article assesses the characteristics of seed reproduction of species of the genus Tagetes.
Опис
Ключові слова
ботаніка, рід Таgetes, насіннєве розмноження, студентські роботи, ботаника, род Таgetes, семенное размножение, студенческие работы, botany, genus Таgetes, seed propagation, student work
Цитування
Кравцова А. Оцінка особливостей насіннєвого розмноження видів роду Таgetes / А. Кравцова, Я. Дмитренко, А. Денисова, Я. В. Гончаренко // Актуальні питання науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 24–25.