Вплив засобів масової інформації на формування сімейних цінностей підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто вплив засобів масової інформації на формування сімейних цінностей у підлітків. В статье рассмотрено влияние средств массовой информации на формирование семейных ценностей у подростков.The article considers the influence of the mass media on the formation of family values among adolescents.
Опис
Ключові слова
засоби масової інформації, сімейні цінності, підлітки, студентські роботи, средства массовой информации, семейные ценности, подростки, студенческие работы, media, family values, adolescents, student work
Цитування
Шапталова Н. Вплив засобів масової інформації на формування сімейних цінностей підлітків / Н. Шапталова, Т. С. Твердохліб // Актуальні питання природничої науки та освіти : матер. I Міжуніверситет. наук.-практ. конф. студ., магістр. : зб. наук. пр. студ. природ. ф-ту, м. Харків, 20 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 10. – С. 65–67.